Evo-tech

 • Neoprene (CR)

  -40 til +100
 • Nitrilgummi (NBR)

  -20 til +100
 • Hydrert nitrilgummi (HNBR)

  -30 til +140
 • Epiklorhydrin (CO/ECO)

  -50 til +130
 • VITON (FPM)

  -20 til +220